TSE'nin 47858697-030.03.00.00-E.69772 sayılı karar yazısına istinaden TSE Uzaktan Eğitim Uygulaması durdurulmuştur.

0216 387 99 60 - info@tseakademi.com